Goverining Body

PRESIDENT

Air Marshal Shri. Bhushan N. Gokhale (Retired)

VICE PRESIDENTS

Dr. Yashwant R. Waghmare
Shri. Pradip Naik

CHAIRMAN

Shri. Rajeev R. Sahasrabuddhe

VICE CHAIRMAN

Dr.Madhav Bhat

SECRETARY

Dr. Bharat S. Vhankate

ASSISTANT SECRETARY

Shri. Sudhir Gade

Chief Executive Officer

Shri. Sachin Ambardekar

MEMBERS

Shri. Anand V. Kulkarni
Shri. Abhay P. Kshirsagar
Dr. Madhavi R. Mehendaley
Shri. Devdatta C. Bhishikar
Smt. Anandi Mahesh Patil
Adv. Dhananjay P. Khurjekar
Shri. Vijay A. Bhalerao
Shri. Babasaheb A. Shinde
Shri. Pralhad N. Rathi
Shri. Sagar R. Nevase
Dr. Ulhas N. Gaoli
Shri. Sunil Sutawane
Dr. Anand Y. Lele
Dr. Santosh Deshpande
Dr. Ketaki Mahesh Modak


Back to TOP